پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

صفحه اصلی

:

لیست املاک :املاک مزایده ایجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

لیست املاک موجود در تالار
  
  
  
  
  
آدرس
اطلاعات تکمیلی ملک
  
  
توضیحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مغازه واقع در پاساژ
منطقه 1
سه راه راهنمایی پروژه خورشید -طبقه مثبت 2-واحد207
2 تا 2.5 میلیارد
وفق صلحنامه های شماره 30/96/35973 و 30/96/35980 مورخ 96/2/28 به آقای احمد حکیم زرگر واگذار گردید .
داردشرکت بتن سازه
100
منطقه 2 مسکونیتحویل
پاساژ تجاری
منطقه 2
مجتمع سپاد-بازار کاوه-کاوه 3- طبقه1- واحد 305
400 تا 450
با توجه به گذشت بیش از 15 روز از رزرو ملک و عدم ارجاع به کارشناسی ملک آزاد می گردد .
دارد
زیرزمین تجاری
منطقه 8
زیرزمین تجاری واقع در نبش امام رضا 69 پلاک226
1میلیارد تا 1.5 میلیارد
براساس نامه شماره 62/106507 مورخ 96/6/1 ، ملک فوق برای آقای محمد حسین فکری رزرو گردید .
سند 6 دانگ
پاساژ تجاری
منطقه 7
حاشیه میدان 17 شهریور-پاساژ آسیا-طبقه سوم پلاک 2
50 تا 100
دارد
زمین غیرمحصور
منطقه 8
اراضی ذکریا-زمین توس گستر
بیش از 5 میلیارد
وفق دستور آقای مهندس جنگی برای مسکن کارکنان شهرداری مشهد در رزرو مدیریت منابع انسانی ، پشتیبانی و رفاه شهرداری قراردارد .
دارد
پاساژ تجاری
منطقه 5
ابتدای خیابان سرخس - مجتمع تجاری عباسقلی خان - فاز 3 - ط همکف - واحد 11
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
دارد
سرقفلی واحد تجاری
منطقه 5
ابتدای خیابان سرخس - مجتمع تجاری عباسقلی خان - فاز 1 - طبقه همکف- واحد 8
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
دارد
پاساژ تجاری
منطقه 6
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع تجارتی ابن سینا - طبقه هکف
50 تا 100
براساس نامه شماره 30/96/161725 مورخ 96/8/24 مدیریت محترم املاک و نامه شماره 6/96/17850 مورخ 96/7/2 شهرداری محترم منطقه 6  ، مغازه فوق تا اطلاع ثانوی قابل واگذاری نمی باشد .
پاساژ تجاری
منطقه 6
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع تجارتی ابن سینا - طبقه همکف
50 تا 100
با توجه به نامه انصراف شرکت ایپک سازه ماهان  به شماره 221649 مورخ 95/11/13از حالت رزرو خارج گردید. براساس نامه شماره 30/96/161725 مورخ 96/8/24 مدیریت محترم املاک و نامه شماره 6/96/17850 مورخ 96/7/2 شهرداری محترم منطقه 6 ، مغازه فوق تا اطلاع ثانوی قابل واگذاری نمی باشد .
پاساژ تجاری
منطقه 6
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع تجارتی ابن سینا - طبقه همکف
50 تا 100
با توجه به نامه شماره 221649 مورخ 95/11/13 شرکت ایپک سازه ماهان ، ملک از حالت رزرو خارج گردید .  وفق نامه شماره 62/59574 مورخ 96/3/29 مغازه فوق برای خانم منصوره زمانیان گوارشکی رزرو گردید .
سرقفلی
پاساژ تجاری
منطقه 6
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع تجارتی ابن سینا - طبقه همکف
50 تا 100
براساس نامه شماره 62/158517 مورخ 96/8/20 ، مغازه فوق برای خانم منصوره زمانیان گوارشکی رزرو گردید .
سرقفلی
پاساژ تجاری
منطقه 2
مجتمع سپاد-بازار کاوه-کاوه 3- طبقه1- واحد
400 تا 450
با توجه به گذشت بیش از 15 روز و عدم ارجاع امر به کارشناسی ملک آزاد می گردد .
دارای سند
مغازه تجارتی
منطقه 2
خیام شمالی - مجتمع تجارتی کاوه 3 - طبقه منفی یک - واحد 305
400 تا 450
با عنایت به گذشت 15 روز از تاریخ رزرو و عدم ارجاع موضوع به کارشناسی ملک آزاد می گردد .
سرقفلی
زمین
منطقه 3
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس - اراضی اسماعیل آباد قطعه 108
100 تا 150
به شرکت نوید خراسان واگذار شد .
ملکی
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی-شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 55
100 تا 150
به شرکت نوید خراسان واگذار شد .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 106
100 تا 150
وفق نامه شماره 62/225422 از رزرو شرکت شهر آتیه خارج گردید . براساس نامه شماره 62/237568 مورخ 95/12/3  و نامه شماره 62/256076 - 95/12/24 برای شرکت عمران امید یادگاران پیمانکار پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس رزرو گردید .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 137
100 تا 150
وفق نامه های شماره 62/237568 مورخ 95/12/3 و 62/256076 - 95/12/24 برای شرکت عمران امید یادگاران پیمانکار پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس رزرو گردید .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 105
100 تا 150
وفق نامه شماره 62/225422 از رزرو شرکت شهر آتیه خارج گردید . وفق نامه های شماره 62/237568 مورخ 95/12/3 و 62/256076 - 95/12/24 برای شرکت عمران امید یادگاران پیمانکار پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس رزرو گردید .
دارد
زمین
منطقه 8
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 161
100 تا 150
طی صلحنامه در حال واگذاری به آقای بیابانی است .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 160
100 تا 150
در دست انعقاد صلحنامه برای آقای بیابانی است .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 159
100 تا 150
وفق نامه شماره 62/225422 از رزرو شرکت شهر آتیه خارج گردید . براساس نامه شماره 62/237568 مورخ 95/12/3  و نامه شماره 62/256076 - 95/12/24 برای شرکت عمران امید یادگاران پیمانکار پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس رزرو گردید .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 86
50 تا 100
وفق نامه شماره 62/225422 از رزرو شرکت شهر آتیه خارج گردید .براساس نامه شماره 62/254510 برای شرکت نوید خراسان رزرو گردید . وفق صلحنامه شماره 516/96/44731 مورخ 96/3/9 ملک فوق به شرکت نوید خراسان واگذار گردید .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 136
100 تا 150
وفق نامه شماره 62/225422 از رزرو شرکت شهر آتیه خارج گردید . براساس نامه شماره 62/237568 مورخ 95/12/3 و نامه شماره 62/256076 - 95/12/24  برای شرکت عمران امید یادگاران پیمانکار پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس رزرو گردید .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 80
50 تا 100
وفق نامه شماره 62/225422 از رزرو شرکت شهر آتیه خارج گردید . براساس نامه شماره 62/254510 برای شرکت نوید خراسان رزرو گردید . وفق صلحنامه شماره 516/96/44731 مورخ 96/3/9 به شرکت نوید خراسان واگذار گردید .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 23
100 تا 150
در دست انعقاد صلحنامه برای آقای حیدری است .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 37
100 تا 150
در دست انعقاد صلحنامه برای آقای بیابانی است .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 3
100 تا 150
وفق نامه شماره 62/225422 از رزرو شرکت شهر آتیه خارج گردید . وفق نامه شماره 62/60388 مورخ 96/3/30 برای شرکت پیمان  گستر قهستان به نمایندگی آقای قاسم شادی رزرو گردید . با توجه به نامه شماره 30/96/69596 مورخ 96/4/14 مدیریت محترم املاک ، ملک مذکور به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است لذا از حالت رزرو برای شرکت پیمان گستر قهستان با توجه به انصراف متقاضی  طی نمه شماره 62/73615 مورخ 96/4/19 ، خارج گردید .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 22
100 تا 150
در دست انعقاد صلحنامه برای آقای حیدری است .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 25
100 تا 150
در دست انعقاد صلحنامه برای آقای حیدری می باشد .
دارد
زمین
منطقه 10
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 28
100 تا 150
برای شرکت علاقمند سازان رزرو گردیده است . مطابق با نامه شماره 62/95/9433 مورخ  95/1/25
دارد
1 - 30بعدی